Παράπονα/ανταλλαγές

Πώς να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε ένα ήδη αγορασμένο προϊόν;

ΠΑΡΑΠΟΝΑ και ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ προϊόντων που αγοράστηκαν από το enders-outdoor.com

Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει επίσης να επισυνάψει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση: απόδειξη ή τιμολόγιο. Η αποδοχή παραπόνων γίνεται κατά τις εργάσιμες ώρες του εκθεσιακού χώρου, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:30 έως τις 18:00.

Οι καταγγελίες γίνονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών / CPA /.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα αγαθά που έχουν παραγγείλει για αγορά σύμφωνα με το άρθρο 125 και το άρθρο 126 του CPA όταν του παραδίδεται υπό έναν από τους ακόλουθους όρους:

1.1.1 Τα παραδοθέντα εμπορεύματα προφανώς δεν αντιστοιχούν σε αυτό που παραγγέλθηκε για αγορά από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μέσω της συνήθους επιθεώρησής του.

1.1.2 Η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης για τα αγαθά δεν αντιστοιχεί στην οφειλόμενη τιμή.

1.1.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προϊόντων που παραγγέλθηκαν για αγορά και των αγαθών που παραδόθηκαν, η οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του μεγέθους ή του αντικειμένου που αναγράφεται στην αρχική του παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να δηλώσετε την επιθυμία σας εγγράφως (με e-mail: info at enders.gr) ή προφορικά (τηλ. +302311320434), εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες.

Παράπονο και εξυπηρέτηση:

1.1.4 Σε περίπτωση προβλήματος με προϊόν υπό εγγύηση, υποβάλετε το αίτημά σας στο info at enders.gr. Ένας υπάλληλος της εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Προθεσμία επισκευής της συσκευής - 30 εργάσιμες ημέρες.

Επιτρέπεται η επιστροφή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το αίτημα για επιστροφή των εμπορευμάτων υποβάλλεται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το enders-outdoor.com (info@enders-outdoor.com) ή προφορικά (τηλεφωνικά: +302311320434), εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει 14 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: τα τρία ονόματα του πελάτη, τηλέφωνο επικοινωνίας, περιγραφή των ειδών που επιστρέφει.
  • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν υπάρχουν ίχνη χρήσης ή αλλαγές, πρέπει να είναι στην αρχική συσκευασία, με γνήσιες ετικέτες.
  • Ο πελάτης συμφωνεί με έναν εκπρόσωπο της Enders Greece τη διεύθυνση στην οποία η Enders Greece  επιθυμεί να παραλάβει τα εμπορεύματα πίσω.
  • Η Enders Greece διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση παραβίασης μιας ή περισσότερων όρων επιστροφής των αγαθών.

1.1.5 Προθεσμία επιστροφής ποσών που πληρώθηκαν με κάρτα ή με αντικαταβολή.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του CPA, η Enders Greece επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε στον πελάτη εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμά του να επιστρέψει τα αγαθά.

Τα έξοδα μεταφοράς για επιστροφή και αντικατάσταση επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που:

- τα παραληφθέντα εμπορεύματα προφανώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που αναφέρεται στην παραγγελία

- το λάθος προέκυψε ως αποτέλεσμα της υπαιτιότητάς μας

-το προϊόν έχει καταστραφεί ή λείπει κάποιο μέρος της παραγγελίας